Fantastische Lijnen

Voor de regio Holland – Rijnland ontwikkelt The Community Factor(y) de campagne Speciale Werkgevers. Inzet is de band te versterken met werkgevers die zorg en werk bieden voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. In februari 2018 presenteerden we een uitgave met voorstellen om de band tussen werkgevers, scholen en dagbesteding te versterken. Bekijk boekje Fantastische Lijnen

Periode 2017-heden